Demokratian uusien muotojen hackaaminen herättää valtaisaa kiinnostusta!

Sitra ja Open Knowledge Finland järjestävät yhteistyössä Demokratiahackin osana Tulevaisuuden valtiopäiviä 4.-5.5. Tapahtuman tavoitteena on tarjota osallistujille paikka tehdä konkreettisia avauksia demokratian uusien muotojen kehittämiseen.

Tapahtuman ilmoittautuminen päättyi maanantaina 10.4. ja se keräsi huiman määrän kiinnostusta: saimme 137 ilmoittautumista sekä lukuisia avauksia, joista mukaan voitiin valita tilarajoitusten vuoksi 62 osallistujaa yhteensä 13:sta tiimistä. Mutta todella kovatasoisia tiimejä ovatkin! Mukana on tunnettujen avoimen datan sovellusten kehittäjiä, yrityksiä, hankkeita, tutkijoita, taiteilijoita ja Demokratiahackin kautta toisensa tavanneita ihmisiä.

Demokratiahack koostuu kolmesta tapahtumasta: Demokratia Mini-Hack: Uudet virrat -tapahtumasta ma 24.4., Tulevaisuuden valtiopäivistä to 4.5. ja itse Demokratiahack-päivästä pe 5.5. Demokratiahackissä työskentely tapahtuu kolmessa trackissä: Hack, Jam ja Art & Media.

Hack Track

Hack trackillä voidaan kehittää sovelluksia, joissa tarjotaan käyttäjille demokratiaa edistäviä toiminnallisuuksia tai esimerkiksi visualisoidaan yhteiskunnallisia ilmiöitä. Sovelluksissa kannustetaan hyödyntämään avointa dataa. Jos haluaa olla rohkea, hack trackille voi tulla myös ohjelmistoja hyödyntävän teknologian kanssa: robotit, dronet, IoT-laitteet ja muut ovat tervetulleita!

Hack Trackille valittiin yhteensä neljä tiimiä tekemään sovelluksia ja visualisointeja, jotka edistävät demokratiaa ja hyödyntävät mahdollisesti avointa dataa. Nämä ovat:

Extract meaning from municipal decision flows
Neljännen sektorin bitcoin rinnakkaisvaluutta
Yhteisösovellus – Yhteisöjen edistäminen pelillisyyden ja pedagogiikan avulla
Edustajien vaalikonevastausten ja äänestystulosten yhdistäminen

Jam Track

Jam track antaa mahdollisuuden ylittää rajoja villisti, ja näin kehittää demokratiaa edistäviä konsepteja ja prototyyppejä, joiden avulla voidaan viestiä visio tai idea, ja tarjota käsitys sen toimivuudesta. Konseptit voivat perustua ideoihin siitä, miten jokin toimintatapa tai palvelu voisi toimia. Prototyyppien kanssa voi mennä vielä pidemmälle ja kehittää esimerkiksi toiminnallinen käyttöliittymä, paperista/pahvista tehty prototyyppi, sarjakuva, Lego-rakennelma tai mitä vain, jonka avulla kokee voivansa viestiä konseptista halutulla tavalla.

Jam Trackille osallistuminen herätti ilmoittautuneissa eniten kiinnostusta ja mukaan valittiin todella kovatasoisia tiimejä ja aiheita.

Agile Cooperacy – uuden ajan yhteisöhallintomuoto
Open Source/Participatory Democracy – Uuden organisoitumisen periaatteiden soveltamista demokraattiseen yhteiskehittelyyn
Vaikutin – Läpinäkyvän demokraattisen keskustelun sovellus
Poikkipuolueellista pienryhmäideointia eduskuntaan ja muita keinoja vastakkainasettelun vähentämiseksi
Minimum Viable Organization – Järjestöille tarkoitettu matalan kynnyksen organisoitumista tukeva sovellus
Valassafari – Sovellus demokraattisen päätöksentekoprosessin tukemiseen

Art & Media Track

Art & Media track tarjoaa paikan, jossa voi niin pohtia kuin synnyttää teoksia, projekteja tai tuotantoja, jotka tarkastelevat demokratia-kysymystä laaja-alaisesti. Nykyaika vaatii soveltamaan luovaa ajattelua sekä uusia työkaluja niin viestin sisällön kuin viestinvälityksen suhteen. Yhteiskunnan arvoja yleisellä ja henkilökohtaisella tasolla tutkivat monipuolisesti valokuvaajat, elokuvantekijät, muusikot sekä ääni-, media-, kuva-, ja tanssitaiteilijat, kirjailijat ja muut luovan alan toimijat. Samanaikaisesti VR/AR, tubettajat sekä peliala ovat korvaamassa perinteisen media-alan funktioita ja kenttää. Osallistujien tuotanto voi olla esimerkiksi performanssiteos, koreografia, tubettajien videoproduktio, peli, essee, manifesti, VR/AR-teos tai sovellus, valokuva, maalaus, mediataideprojekti, valo- tai äänitaideinstallaatio. Riittää, että hackathonin aikana työlle luodaan konsepti.

Art & Media Trackille valittiin kolme tiimiä, joista kaksi painottavat perinteisempää taidetta ja yksi uudenlaista, demokraattista lasten ja nuorten median kehittelyä.

Cyberface – Avoimen datan, robotiikan ja Virtual Realityn yhdistävä demokraattinen kehitelmä
Huono-osaisuusruletti Flashmob
Lasten ja nuorten demokraattinen itseilmaisukanava

Mitä seuraavaksi?

Odotamme mielenkiinnolla, minkälaisia tuotoksia ja minkälaista liikehdintää tiimit saavat aikaiseksi Demokratiahackissä! Tapahtumasta on luvassa vielä lisää blogikirjoituksia sekä tuotoksia esittelevä raportti.

Mikael Seppälä, Aki Saariaho, Liisi Soroush, Teemu Ropponen
Demokratiahack-tiimi, Open Knowledge Finland

Vielä pääsee mukaan kaikille avoimeen Demokratia Mini-Hackiin kuulemaan demokratian uusista muodoista sekä keskustelemaan aiheesta kiinnostuneiden sekä Demokratiahackin osallistujien kanssa!

Varaa paikkasi pe 21.4. klo 12 mennessä Eventbritestä: https://www.eventbrite.com/e/demokratia-mini-hack-uudet-virrat-tickets-33659517523

Demokratia Mini-Hack: Uudet virrat ma 24.4.
WWW: https://www.sitra.fi/tapahtumat/demokratiahackin-kehittajatapahtuma/
FB: https://www.facebook.com/events/1778736389112412/

Tulevaisuuden valtiopäivät to 4.5.
WWW: https://tulevaisuudenvaltiopaivat.fi/
FB: https://www.facebook.com/tulevaisuudenvaltiopaivat/

Demokratiahack pe 5.5.
WWW: https://www.sitra.fi/tapahtumat/demokratiahack/
FB: https://www.facebook.com/events/1478376518848781/

Tsekkaa myös Demokratiahackiin liittyvät blogit:

Hannu-Pekka Ikäheimo, Sitra: Kuusi muistisääntöä digitaalisen demokratian kehittäjille https://www.sitra.fi/blogit/kuusi-muistisaantoa-digitaalisen-demokratian-kehittajille/

Jouni Backman, Sitra: Mikä estää poliitik­koja muuttu­masta? https://www.sitra.fi/blogit/mika-estaa-poliitikkoja-muuttumasta/

Aki Saariaho, OKFI: Digiajan demokratiaa ja yhteisöllisyyden virvoittamista https://www.sitra.fi/blogit/digiajan-demokratiaa-ja-yhteisollisyyden-virvoittamista/

Raimo Muurinen, OKFI: Demokratia digitalisoituu, mutta kuka määrää suunnan? https://www.sitra.fi/blogit/demokratia-digitalisoituu-mutta-kuka-maaraa-suunnan/

Mikael Seppälä, OKFI: Demokratialle vetoapua systeemisestä muotoilusta? https://www.sitra.fi/blogit/demokratialle-vetoapua-systeemisesta-muotoilusta/