Lehdistötiedote: Uusien digitaalisten oikeuksien aamunkoitto: Ilmainen verkkokurssi kansalaisten oppaaksi

Lehdistötiedote 15.1.2019 – Uusien digitaalisten oikeuksien aamunkoitto: Ilmainen verkkokurssi kansalaisten oppaaksi

 

Digitaaliset kansalaisoikeudet on ilmainen verkkokurssi, joka auttaa kansalaisia ​​ymmärtämään ja toteuttamaan uusia oikeuksiaan jokapäiväisessä elämässä.

 

Internet Society (ISOC) ja Suomen ulkoministeriö ovat rahoittaneet Open Knowledge Finlandin luomaan ilmaisen opetuskurssin kansalaisille, jotta he voivat tutustua uusiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tulleisiin digitaalisiin oikeuksiin (GDPR).

Asetuksessa korostetaan kansalaisen kuluttajansuojaa ja tietosuojan läpinäkyvyyttä – esimerkiksi huolellisuutta tietojenkäsittelyssä, tietoa henkilötietoihin kohdistuvista mahdollisista vuodoista ja selkeämpää henkilötiedon käyttöön liittyvää suostumuksenhallintaa.

 

Kurssin julkaisutilaisuudessa 15.1.2019 Eurooppasalissa, Helsingissä ISOC:n Juhani Juselius piti puheenvuoron, jossa kerrottiin syitä miksi Internet Society lähti mukaan rahoittamaan kurssia: “GDPR on siitä jännä aihe, että kaikki keskustelu ja konsulttien myyntipuheet kursseineen ovat keskittyneet GDPR:ään yrityksen näkökulmasta – siihen miten toimitaan uuden asetuksen mukaisesti, ettei vahingossakaan mittavat sanktiot laukea.

GDPR on kuitenkin ennen kaikkea tarkoitettu yksityishenkilöiden tietojen suojaksi. Missä on ollut koulutus meille kansalaisille, kuluttajille tietojemme käyttämisestä ja oikeuksistamme? Erityisen tärkeä tietosuojan merkitys haasteineen on internetin käyttäjille ja siksi Suomen Internet-yhdistys yhdessä Internet Societyn kanssa on nähnyt tärkeäksi tukea tätä projektia.”

 

GDPR kansalaisten näkökulmasta

 

“GDRP astui voimaan jo 25.5.2018, mutta aihepiiristä kuitenkin käydään vielä liian vähän kansalaiskeskustelua. Kansalaiset eivät ole kovin hyvin perillä siitä, miten heidän henkilötietojaan käytetään nykyään. Erityisesti viime vuodet ovat osoittaneet, että tietoturvaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kysymykset ovat myös keskeisiä turvallisuuskysymyksiä sekä henkilökohtaisella että kansainvälisellä tasolla.” Toteaa Raoul Plommer, kurssin projektipäällikkö.

Kurssin koulutusmateriaalia kehitetään lisäksi laajempaan käyttöön, osaksi erilaisia koulutusohjelmia, mm. lukioissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Kaikkiaan koulutuksen tarkoituksena on tavoittaa Suomessa tuhansia kansalaista, kun tuotettu materiaali tulee ensimmäisen kurssin jälkeen hyödynnettäväksi kaikille.

Käytännössä verkkokurssi sisältää harjoitteita, kuten olemassa olevien tietopyyntö-palveluiden käyttöä. Järjestelmät tukevat kansalaisia, jotka pyytävät joko julkista tietoa viranomaisilta tai henkilötietoa miltä tahansa organisaatiolta. Pyyntöjen pohjalta saatavaa tietoa voidaan myös käyttää hyödyksi tietosuojavaltuutetun työssä.

 

Kurssille voi ilmoittautua osoitteessa: Digioikeudet.info

Twitter: twitter.com/Digirightsinfo

Facebook: facebook.com/digirights.info

 

 

Open Knowledge Finland ry. on vuoden 2012 lopussa perustettu yhteisölähtöinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii osana kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Yhdistys edistää tiedon avoimuutta, avoimen tiedon hyödyntämistä, sekä avoimen yhteiskunnan kehittymistä. Yhdistyksen Open Science -työryhmä palkittiin opetus- ja kulttuuriministeriön avoimuuspalkinnolla avoimen tieteen ansiokkaasta edistämisestä vuonna 2017.

Web: www.okf.fi

 

Internet Society tai ISOC on yleishyödyllinen, vuonna 1992 perustettu, organisaatio, jonka tarkoitus on säätää Internet-standardeja, -opetusta ja -käytäntöjä. Omien sanojensa mukaan organisaation tarkoitus on varmistaa Internetin hyöty joka puolelle maailmaa jokaiselle ihmiselle.

Web: siy.fi/isoc-finland

 

 

Lisätietoa

Raoul Plommer

raoul.plommer@okf.fi

+358 44 5810005