Syyskokous 2018 / Autumn General Meeting 2018

Open Knowledge Finland ry:n  syyskokous 2018

Ajankohta: lauantai 15.12.2018 klo 17 (huom. tapahtumaa koko päivän, alkaen klo 13)

Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen. Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 14.12.2018 on edellytys äänestysoikeuden saamiselle etäyhteyden yli.

Etäyhteys tulee tähän linkkinä! Katso myös chatti pöytäkirjasta kokouksen jälkeen.

Ilmoittautuminen etukäteen ei ole pakollinen paikan päällä osallistuville, mutta toivottavaa mm. tarjoilun ja muun logistiikan kannalta.

Mikäli et ole vielä yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana kokouksessa täytä liittymislomake viimeistään 14.12.2018 klo 23.59 mennessä.

Mikäli olet käytettävissä yhdistyksen hallitukseen tai core-tiimiin 2019 ilmoitathan kiinnostuksestasi lomakkeella.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Säännöt on päivitetty ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 27.10.2016:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan jäsenluokat, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  6. vahvistetaan toimintasuunnitelma
  7. vahvistetaan talousarvio
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ennakkovalmistelu

Tämä vuosikokoussivu julkaistiin 13.11.2018.

Materiaalit

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen sääntöjen 6 §: “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmesta (3) yhdeksään (9) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”

Jäsenhakemuksen voi lähettää verkossa.

Hallituksen lisäksi yhdistyksellä on toiminut hallitusta laajempi ja enemmän käytännön toimintaa pyörittävä core-tiimi. Core-tiimi pitää yhteyttä muun muassa Facebook-ryhmän ja -chatin kautta aina tarpeen vaatiessa, eli välillä säännöllisesti, välillä epäsäännöllisesti. Kiinnostuksesta hallituksen tai core-tiimin jäsenyyttä kohtaan pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Core-kokoonpanoa ei päätetä vuosikokouksen yhteydessä, vain hallituksen.