Avoin eduskunta -hanke

Avoin eduskunta on Open Knowledge Finlandin tutkimushanke ja kampanja. Hanke kartoittaa julkisten tietojen pohjalta Suomen eduskunnassa tapahtuvan järjestäytyneen edunvalvonnan seurauksia. Samalla se kerää uusia ehdotuksia siitä, millaisilla käytännön uudistuksilla vaikutustyön avoimuus ja läpinäkyvyys voitaisiin taata.

Asiantuntijoiden sekä edunvalvojien kuuleminen voi parhaimmillaan parantaa päätöksentekoa ja vahvistaa demokratiaa. Vaikutustyö tai lobbauksen tekeminen on siis myönteinen osa nykyistä lakien valmistelua. Samalla yksittäiset toimijat, jotka ovat resurssien tai kontaktiensa puolesta etuoikeutetussa asemassa, voivat alkaa määrätä päätöksenteon suuntaa. Tästä syystä päätöksenteon ja lainvalmistelun läpinäkyvyyden puute tarkoittaa, että korruption tai päätösten vääristymisen riski on olemassa.

 

Avoimemman vaikutustyön tukeminen

Eduskunta voi uudistaa toimintatapojaan, jotta lobbaaminen ja päätöksentekoon osallistuminen olisi kattavaa ja vailla eturistiriitoja. Mahdolliset toimet voi jakaa kolmeen alueeseen:

  • Läpinäkyvyys: Tieto järjestäytynyttä vaikutustyötä tekevien vuorovaikutuksesta päätöksentekijöiden kanssa pitäisi olla avointa ja julkisesti saatavilla tarkastelua varten.
  • Yhteiset säännöt toiminnalle: Vastuullisen vaikutustyön säännöt tulisi tehdä selväksi ja niiden toteutumista tulisi valvoa riittävällä vahvasti.
  • Osallistumisen kattavuus: Tasavertaista päätöksentekoon osallistumista voidaan tukea mm. erilaisilla menettelyillä lausuntojen kokoamiseen.

 

Hankkeen tulokset

Avoin eduskunta -hanke pyrkii keräämään ja julkaisemaan ehdotuksia näistä alueista useammassa muodossa.

  • Pieni joukko selkeitä ja toteutettavia ehdotuksia avoimemmiksi käytännöiksi eduskuntaan.
  • Joukko esimerkkejä parhaista toimintatavoista kansainvälisesti sekä tutkijoiden, lobbaajien ja politiikkojen näkemyksiä.
  • Prototyyppejä käytännön työkaluista joiden kautta avoimuutta voisi alkaa toteuttamaan, esimerkiksi alusta jonka kautta lobbaajat ja poliitikot voivat itse raportoida tapaamisistaan.

Työtä on rahoituksellaan tukenut Helsingin Sanomain Säätiö.

 

Projektin yhteystyöhenkilöt

Aleksi Knuutila (aleksi.knuutila@okf.fi) ja Teemu Ropponen (teemu.ropponen@okf.fi)