Spring meeting 2018 / Kevätkokous 2018

Kutsu Open Knowledge Finland ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2018

Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen. Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 20.5.2018 on edellytys äänestysoikeuden saamiselle etäyhteyden yli.Ilmoittautuminen etukäteen ei ole pakollinen paikan päällä osallistuville, mutta toivottavaa mm. tarjoilun ja muun logistiikan kannalta. Mikäli et ole vielä yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana kokouksessa täytä liittymislomake viimeistään 20.5.2018 ennen kokouksen alkua. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös
 6. esitetään vuosikertomus
 7. esitetään tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • GDPR yhdistyksen omassa toiminnassa
  • Katsaus strategiatyön tilanteeseen
  • Katsaus vuoden toimintaan ja toimintasuunnitelmaan
 10.  päätetään kokous

Ennakkovalmistelu

Tämä vuosikokoussivu julkaistiin 3.5.2018.

Materiaalit

Sääntöjen 8§ “Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.”

Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus kokoontuu 21.5.2018 ennen kevätkokousta, ja mahdollisesti voi tarvittaessa hyväksyä uusia jäseniä. Jäsenhakemuksen voi lähettää verkossa. Kevätkokouksen yhteydessä on loistava hetki maksaa jäsenmaksu vuodelle 2018 (https://holvi.com/shop/OKFIRY/) ja osoittaa kannatuksensa Open Knowledge Finlandille sen muodossa.